Menu Zamknij

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW POLIURETANOWYCH

Unia Europejska (rozporządzenie REACH) wprowadziła nowe przepisy dotyczące stosowania produktów zawierających więcej niż 0,1% monomerycznychdiizocyjanianów. Dotyczą one również produktów na bazie poliuretanu (kleje, uszczelniacze, powłoki itp.) stosowanych w budownictwie.

Od 24 sierpnia 2023 r. wszyscy profesjonalni i przemysłowi użytkownicy będą mieli obowiązek przejść odpowiednie szkolenie przed użyciem takich produktów i uzyskać konieczny certyfikat.

Dostęp do szkoleń powinny zapewnić podmioty wprowadzające te wyroby na rynek (producenci, dostawcy).

Co oznacza skrót REACH?

Stosowany od 2006 roku skrót REACH oznacza Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń
w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). Jest to rozporządzenie Unii Europejskiej, które ma na celu poprawę ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony substancji chemicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu utrzymania globalnej konkurencyjności przemysłu chemicznego UE – czytamy na stronie Isopa.

W związku z zapewnieniem użytkownikom naszych produktów, najwyższego bezpieczeństwa ich stosowania, prosimy o skorzystanie z platformy szkoleniowej. Informujemy tym samym, iż nasze produkty mają określony czas sieciowania (7 dni) i tak naprawdę po tym okresie już nie wydzielają substancji szkodliwych.

Poniżej znajdą Państwo link do platformy szkoleniowej : https://safeusediisocyanates.eu/pl/

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego!